Perfekcionizam-pojam- kratak test

Šta je perfekcionizam?

Perfekcionizam predstavlja težnju za savršenstvom, odnosno stavljanje pritiska na nas da moramo da zadovoljimo izuzetno visoke standarde koji na jedan moćan način utiču na način na koji mislimo o sebi. Istraživači su pokazali da postoji pomažući i  sabotirajući perfekcionizam.U psihološkoj konsultaciji sa mnom i osmišljenoj proceduri, bavim se načinima kako da vam pomognem da identifikujete i radite na sabotirajućim delovima sebe, kako biste dostigli zadovoljstvo iz svojih dostignuća i vodili ispunjen život, dakle kako da negujete zdrav perfekcionizam kod sebe.

Rad sa mnom na ovom problemu uključuje postavljanje ciljeva i standarda za sebe, povećavanje verovatnoće da ih dostignete i da osetite osećanje zadovoljstva, umesto da se frustrirate i krivite sebe jer stvari nisu savršene, odnosno, cilj je elminisati onaj perfekcionizam koji sabotira.

Perfekcionizam se može pojaviti u dva oblika :zdrav i nezdrav perfekcionizam. Osnovna razlika ova dva tipa se  nalazi se u sledeće tri stavke:

  1. Izuzetno visoki, ponekad nerealistično visoki standardi i izraziti zahtevi za njihovim ostvarivanjem. Stalni pritisak da to trebate i morate ostvariti.
  2. Prosuđivanje o sebi i gradnja sopstvene lične vrednosti na osnovu toga da li ćete ove standarde ispuniti
  3. Postojanje negativnih posledica povodom održavanja nerealno visokih standarda, ali istrajavanje u njihovom održavanju, uprkos visokoj ceni koju plaćate.

Svi želimo najbolje za sebe, ali šta to najbolje znači i kako se odnosimo ka sebi u tom procesu, je ono što je važno.

Brzi test -Otkrij  svoj perfekcionizam

Na sledeća pitanja odgovorite sa tačno, delimično tačno, delimično netačno ili netačno.

  1. Ništa dobro ne dolazi od pravljenja grešaka.
  2. Moram da uradim stvari dobro iz prvog puta.
  3. Moram sve čega se latim dobro da uradim, a ne samo stvari u kojima znam da sam dobar.
  4. Retko kada sebe pohvalim kada nešto dobro uradim, jer znam da uvek može bolje.
  5. Ponekad sam toliko zabrinut da li ću nešto uraditi perfektno, da nemam vremena da radim ostalo.

Ukoliko ste odgovorili na većinu pitanja kao tačno ili delimično tačno, onda perfekcionizam može da predstavlja više sabotirajuće ponašanje za vas, nego  što vas dovodi do cilja i možete da radite na tome.

Nešto više o perfekcionizmu i kratku vežbu samopomoći možete pogledati na mom You tube kanalu

Za sva pitanja povodom ovog problema, možete me kontaktirati putem mejla andjelija299@gmail.com gde možemo da napravimo vaš individualni plan za rad na sabotirajućem perfekcionizmu.

 

Send this to friend