Priprema za prijemni psihologija

Priprema za prijemni Psihologija je namenjena kandidatima koji se upisuju na Filozofski fakultet u Novom Sadu i koji žele efikasno da se spreme.  Priprema se odvija u malim grupama ili  1 na 1, po dogovoru sa kandidatima, u vremenu koje dogovorimo . Vremenski period se personalizuje za svakog kandidata ponaosob na prvom času, a vremensko trajanje časa je 1 sat (60min). Prvih pola sata je rezervisano za test znanja, 15 minuta za test sposobnosti i 15 minuta za test opšte informisanosti. Dakle kandidat je od prvog momenta u testovnoj situaciji i rasporedu testova kao na prijemnom ispitu. S obzirom da znam koliko je situacija prijemnog stresna za svakog, čitav program je dizajniran da tremu svede na najmanju moguću meru , koja neće kandidata značajno ometati kada se sam prijemni bude odigravao.

Priprema za prijemni psihologija obuhvata:

-detaljnu proradu i testiranje znanja po oblastima (svakog časa je detaljno razrađuje po jedna oblast: ne obuhvata predavanje gradiva niti preslišavanje gradiva;svaki kandidat mora uložiti napor da samostalno pređe gradivo)

-upoznavanje polaznika za različitim tipovima testova sposobnosti (inteligencije)

-vežbanje različitih testova opšte informisanosti

Po čemu je ova priprema jedinstvena?

Priprema za prijemni psihologija je jedinstvena po tome što se polaznik upoznaje sa različitim tipovima testova sposobnosti (inteligencije) i tipe vežba svoju direkciju u mišljenju, za različite forme zadataka (figuralni, numerički i td.). Na ovaj način osoba uvežbava svoje sposobnosti, poboljšava svoje intelektualne potencijale i vežba odnos ka vremenu radu. Kada se nađe u testovnoj situaciji na prijemnom ispitu, anksioznost je svedena na najmanju moguću meru, osoba ne dolazi u situaciju da joj “iscuri“ vreme ili da ne uradi sve do kraja, sa mnoštvom uvežbanih strategija za rešavanje datog problema.

Program priprema za prijemni  psihologija je dizajniran na osnovu višegodišnjeg uspešnog spremanja za prijemni ispit. Ipak, samo pohađanje priprema ne garantuje da ćete upisati psihologiju, ukoliko sami ne uložite napor i trud (to podrazumeva kontinuirani rad kod kuće između časova prema datim smernicama). Ovim programom dobijate sve potrebne veštine i smernice, a na vama je kako ćete ih iskoristiti.

Za više informacija za program priprema za prijemni psihologija možete me kontaktirati na mejl andjelija299@gmail.com

 

Send this to friend