Seminari


PSIHOLOŠKI NALAZ I MIŠLJENJE- Jednodnevni seminar

Program seminara:

  1. VITI (Vekslerov Individualni Test Inteligencije);
  2. MMSE (Mini Mental State Examination);
  3. TVP (Test Vizuelnog Pamćenja);
  4. MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory);
  5. BDI test (Bekov Inventar Depresivnosti);
  6. Test ego percepcije i Ego ideala;
  7. Crtež ljudske figure;
  8. Osnove Roršahovog testa mrlja;
  9. Test poremećaja ličnosti.

 

Kome je namenjen:Studenti psihologije, diplomirani psiholozi i psihoterapeuti, koji žele da steknu, upotpune ili usavrše svoja znanja iz oblasti psihodijagnostike;

Cilj seminara:Samostalno zadavanje psiholoških testova i pisanje adekvatnog i informativnog psihološkog nalaza i mišljenja.

Trajanje seminara:  10h- 18h

Cena: 40 eur

Voditelji seminara: Andrea Dujmović i Anđelija Simić, master psiholozi

*Moguće su i dodatne konsultacije vezane za određeni test/testove!

 

Zakažite Vaš termin


Zakažite Vaš termin

Send this to friend